Velkommen til Boformen Østermarken

Boformen Østermarken

Billede af sti i Boformen

Boformen er et tilbud efter §108 i serviceloven, hvilket er et tilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boformen bebos af borgere der er født mellem 1935 og 1983. Fysisk placering er på henholdsvis Østermarken 8 og Østermarken 10 i Aars.

Østermarken 8 er bygget i 1985, består af 6 værelser, 3 badeværelser, opholdsstue og køkken-alrum samt dejlig lukket have med terasse.

Østermarken 10 er bygget i 1997. Her er 8 værelser, 6 badeværelser, opholdsstue og køkken-alrum. I to værelser og et badeværelse er monteret loftlift.Desuden er der en lukket have med en stor terrasse.

Der er egen gangsti fra Boformen til Aktivitetshuset. Aktivitetshusets lokaler og have med bålplads kan benyttes aften og weekend til samvær og aktiviteter af næsten enhver art. Boformen har en handicapbus til rådighed. Samt side by side cykel.

Se Boformen i Tilbudsportalen under Socialstyrelsen

Værdigrundlag

Fleksibilitet på tværs

Når vi hjælper hinanden og er fleksible, får vi fremdrift og luft under vingerne, til at nå fælles mål.

Forskellighed gør stærk

Vi rummer forskellighed blandt personalet og det giver adgang til en palet af mange faglige kompetencer og personlige ressourcer.

Levende faglighed i spil

Vi har faglighed med højt til loftet, der bygger på flere sandheder. Fagligheden bliver skarp, når vi bruger egne og andres kompetencer.

Arbejdsglæde

Vi skaber “boblende” arbejdsglæde gennem anerkendende kommunikation og positiv stemning – til gavn for brugere og personalet.

Borgerne i centrum

Borgeren oplever et nærværende personale, der har fokus på den enkelte. Der bliver taget hånd om borgernes liv, så de trives og blomstrer.

Fokusområde

Borgeren i centrum I

I denne periode har vi særligt fokus på værdien “borgeren i centrum”, i det daglige arbejde. Måden vi arbejder med denne på, er at vagten starter med, at personalet planlægger og aftaler, hvilke borger man har særligt fokus på. På denne måde sikre vi os, at alle borgerne bliver set og hørt.

Borgeren i centrum II

At have en borger i centrum, kan vise sig på mange måder i løbet af en dag. Det er et pædagogisk tiltag, som ikke altid kan måles og vejes. Eksempler på den måde, vi har borgeren i centrum på, kan være alt fra en tur op i byen for at få en is, ned til de helt små detaljer. Dette kan være kommunikation på borgerens niveau, intens øjenkontakt, at badet foregår i deres tempo.

Borgeren i centrum III

I slutningen af hver vagt, evaluerer vi med fokus på borgeren i centrum. Vi fortæller hinanden i hvilke situationer i vagten, vi har haft særligt fokus på den enkelte, og hvad vi oplever borgeren fik ud af det. Vi fortæller de små positive oplevelser vi har haft med borgeren.

Direkte kontakt til Boformen

  • Boformen Østermarken 8, 9600 Aars
    Tlf: 9966 9281
  • Boformen Østermarken 10, 9600 Aars
    Tlf: 9966 9283

Download af materiale

Baggrundsbillede

Værdigrundlag

Når vi hjælper hinanden og er fleksible, får vi fremdrift og luft under vingerne, til at nå fælles mål. Download PDF (142kb)

Baggrundsbillede

Kompetenceudvikling

Da borgerne er meget forskellige, arbejder vi ikke ud fra en fastlagt pædagogik - Download PDF-dokument (196kb)

Baggrundsbillede

Pædagogstudrende

Vi er stolte over i boformen, at være med til, at inspirere kommende pædagoger til arbejdet indenfor det specialpædagogiske område.

Baggrundsbillede

Praksis for ferietilkøb

Baseret på ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.
Gældende fra 1. februar 2018.
(pdf-fil 115Kb)

Seneste Artikler

Tilsynsrapporter